لوگو هدر سایت
اداره کل ثبت احوال استان گلستان
1400/11/01
خدمات ثبت احوال
>> مسیر جاری : صفحه اصلی » خدمات ثبت احوال « معرفی خدمات »
شناسه خدمت عنوان خدمت شرح خدمت بستر ارائه خدمت
10031091100 صدور شناسنامه مجدد (تعویض و المثنی ) آدرس دفاتر پیشخوان پست الکترونیک نمایش تعرفه
10031091101 صدور شناسنامه برای زنان خارجی با هسران ایرانی ( مشمولین بند 6 ماده 976 قانون مدنی )  لینک خدمت الکترونیک پست الکترونیک نمایش تعرفه
10031091102 صدور شناسنامه فرزندان اتباع خارجی بالای 18 سال ( مشمولین ماده 979 و 980 قانون مدنی )  لینک خدمت الکترونیک پست الکترونیک نمایش تعرفه
10031091103 صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی  لینک خدمت الکترونیک پست الکترونیک نمایش تعرفه
10031091104 صدور شناسنامه اتباع ایرانی  لینک خدمت الکترونیک پست الکترونیک نمایش تعرفه
10031091105 صدور شناسنامه مشمولین بند 5 ماده 976 قانون مدنی  لینک خدمت الکترونیک پست الکترونیک نمایش تعرفه
شناسه خدمت عنوان خدمت شرح خدمت بستر ارائه خدمت
10031093000 صدور کارت هوشمند ملی  لینک خدمت الکترونیک آدرس دفاتر پیشخوان پست الکترونیک پیامک و USSD نمایش تعرفه
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.