لوگو هدر سایت
اداره کل ثبت احوال استان گلستان
تغییر زبان به انگلیسی 1402/12/09
نمایش جزئیات اسلایدر
>> مسیر جاری : صفحه اصلی » نمایش جزئیات اسلایدر
168 : .:: جهت مشاهده و یا ثبت تغییر نشانی خود به سامانه WWW.NCR.IR مراجعه نمایید ::.
.::  جهت مشاهده و یا ثبت تغییر نشانی خود به سامانه WWW.NCR.IR مراجعه نمایید  ::.

برابر مقررات قانونی در صورت تغییر محل سکونت ثبت آن ظرف مدت 20 روز در پایگاه ثبت احوال الزامی می باشد

برابر مقررات قانونی در صورت تغییر محل سکونت ثبت آن ظرف مدت 20 روز در پایگاه ثبت احوال الزامی می باشد 
جهت مشاهده و یا ثبت تغییر نشانی خود به سامانه WWW.NCR.IR مراجعه نمایید 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.


راهنما و آموزش
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.