لوگو هدر سایت
اداره کل ثبت احوال استان گلستان
تغییر زبان به انگلیسی 1401/09/05
خدمات ثبت احوال
>> مسیر جاری : صفحه اصلی » خدمات ثبت احوال» معرفی خدمات « شرح خدمت »
عنوان خدمت : صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران
شناسه خدمت : 10031090000

 

نوع خدمت : G2C

نحوه ارائه خدمت : به صورت مراجعه حضوری

متوسط مدت زمان ارائه خدمت: در صورت تکمیل مدارک لازمه در همان روز

تعداد دفعات مراجعه حضوری : یک بار

ساعات ارائه خدمت : وقت اداری

شناسنامه خدمت

لینک خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

 

شرح خدمت: ثبت ولادت و صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجه در ایران بر اساس گواهی ولادت صادره از مراجع پزشکی ذیصالح یا ماما راجع به ولادت طفل در ایران و با تائید پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی

 

صاحبان اطفال متولد از اتباع خارجی در ایران می توانند برابر دستورالعمل شماره 35453/12/2-5/5/93 معاونت محترم اسناد هویتی سازمان، با ارائه گواهی پزشک یا ماما راجع به ولادت طفل در ایران، با دردست داشتن مدارک شناسایی معتبر از قبیل گذرنامه یا پروانه اقامت معتبر در زمان ولادت نسبت به تنظیم سند هویتی طفل اقدام نمایند. درصورت عدم اعتبار مدارک اقامتی پدر و مادر خارجی طفل، با تایید امور اتباع خارجه نیرو انتظامی، نسبت به ثبت ولادت فرزندان خود در اداره ثبت احوال محل تولد اقدام و گواهی ولادت ویژه اتباع خارجی اطفال خود دریافت نمایند 

 

- گذرنامه، پروانه اقامت یا دفترچه پناهندگی معتبر در زمان ولادت و تنظیم سند هویتی

- تأییدیه پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی

- گواهی ولادت صادره توسط پزشک یا ماما و در صورت نداشتن گواهی ولادت، شهادت 2 نفر شاهد

- پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری.

 

 


تغرفه انجام خدمت :مطابق تعرفه ریال
شماره پیامک یا کد دستوری :
شماره تلفن گویا :
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.