لوگو هدر سایت
اداره کل ثبت احوال استان گلستان
تغییر زبان به انگلیسی 1402/07/09
خدمات ثبت احوال
>> مسیر جاری : صفحه اصلی » خدمات ثبت احوال» معرفی خدمات « شرح خدمت »
عنوان خدمت : رسيدگي به درخواست از هیئت حل اختلاف ثبت احوال
شناسه خدمت : 10031092104

 

نوع خدمت : خدمت به شهروندان

شرح خدمت: تصحیح و رفع اشتباهات مأمورین ادارات ثبت احوال در تحریر اسناد هویتی (اعم از سند والدت و فوت) یا نقل وقایع در اسناد و تغییر نامهای ممنوع و ابطال اسناد موهوم و مکرر و اسناد مورد استفاده بیگانگان و ...

نحوه ارائه خدمت : به صورت مراجعه حضوری و الکترونیکی

متوسط مدت زمان ارائه خدمت : حداکثر 1 الی 5 روز از تاریخ تسلیم درخواست

ساعات ارائه خدمت : وقت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری : حداکثر 1 بار

شناسنامه خدمت

لینک خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت

 

ادارات ثبت احوال و اتباع ایرانی می توانند موارد مصرحه در ماده 3 قانون ثبت احوال را در هیئت حل اختلاف مطرح نمایند

قوانین ثبت احوال کشور در خصوص هیئت حل اختلاف

ماده 3 - در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسوول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود ،‌ وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است :

- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه و گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده /29 این قانون.

-رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

-ابطال اسناد و شناسنامه هائیکه بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده /44 اعلام می شود.

-ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع.

- حذف کلمات زاید ، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئتها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد..

تبصره - تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می آید و امضاء کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود ( اصلاحی 18/10/1363).

ماده 4- رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است.

مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

تبصره - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

نحوه اعلام نظر هیات به شهروند در مراجعه حضوری بین 10 تا 15 روز از طریق تماس تلفنی با متقاضی اعلام می شود و در درخواست الکترونیکی از طریق پیامک و ایمیل به شهروند اطلاع داده می شود.

تحویل شناسنامه پس از تقاضا اجرای رای به صورت حضوری می باشد.


اصل شناسنامه،کارت ملی،عکس،مدارک مربوط به سمت با توجه به نسبت در خواست کننده با صاحب شناسنامه .

- اصالتا:گواهی حکم رشد برای متقاضی زیر 01سال(این حکم توسط دادگاه صادر می شود).

- ولایتا:مدارک پدری یا جد پدری

- وکالتا: شناسنامه وکیل و اصل وکالتنامه

- قیوما: شناسنامه قیم و گواهی قیم نامه(که توسط دادگاه صادر می گردد)

- پرداخت تعرفه

به ادارات ثبت احوال مراجعه نمایید

 

 

 


تغرفه انجام خدمت :مطابق تعرفه ریال
شماره پیامک یا کد دستوری :
شماره تلفن گویا :

راهنما و آموزش
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.