لوگو هدر سایت
اداره کل ثبت احوال استان گلستان
تغییر زبان به انگلیسی 1401/09/05
خدمات ثبت احوال
>> مسیر جاری : صفحه اصلی » خدمات ثبت احوال» معرفی خدمات « شرح خدمت »
عنوان خدمت : صدور شناسنامه برای افراد بالای 18 سال مشمول رای رفع تردید هویت و تابعیت
شناسه خدمت : 10031091106

 شرح خدمت:

چگونگی تشکیل و رسیدگی به پرونده های افراد ایرانی بالای 18 سال فاقد سند سجلی و شناسنامه

 

نام خدمت کلان: صدور شناسنامه
گروه خدمت: خدمات عمومي
نوع مخاطبین: مردم
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع رویداد خدمت: تولد, سایر
آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ خیر
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ خیر
شناسه خدمت کلان: 10031091000
نوع خدمت: G2C دولت به مردم
سطح خدمت: کشوری (خدمتی که در کل کشور ارایه می شود.)
نحوه شروع: تقاضای گیرنده خدمت
آیا در میز خدمت حضوری ارایه می شود؟ بله
استعلام الکترونیک: خیر
نسخه خدمت:
 
 
 

تغرفه انجام خدمت :مطابق تعرفه ریال
شماره پیامک یا کد دستوری :
شماره تلفن گویا :
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.