لوگو هدر سایت
اداره کل ثبت احوال استان گلستان
تغییر زبان به انگلیسی 1401/09/05
خدمات ثبت احوال
>> مسیر جاری : صفحه اصلی » خدمات ثبت احوال» معرفی خدمات « شرح خدمت »
عنوان خدمت : صدور شناسنامه مجدد(تعویض و المثنی)
شناسه خدمت : 10031091100

 معرفی خدمت

 • نوع خدمت : G2C
 • متوسط مدت زمان ارائه خدمت : حداکثر 15 روز
 • ساعات ارائه خدمت : وقت اداری
 • تعداد بار مراجعه حضوری : حداکثر 2 بار
 • نحوه ی تحویل درخواست : حضوری


تعویض شناسنامه در هر یک از حالات زیر صورت می گیرد:

 • 1- تعویض شناسنامه های نمونه قدیم دراجرای قانون ثبت احوال الف) با ارائه شناسنامه نمونه قدیم ب) بدون ارائه شناسنامه نمونه قدیم
 • 2- تعویض شناسنامه های نمونه جدیدمستعمل.
 • 3- تعویض شناسنامه ناشی‌از اجرای احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیمات متخذه هیاتهای حل اختلاف ، آرای صادره از کمیسیونهای تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی .
 • 4- تجدید شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن 30 سالگی جهت تعویض عکس .
 • 5- تعویض شناسنامه پس از رسیدن فرد به 15 سال تمام


هر یک از اشخاص زیرمی توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، نسبت به تنظیم و امضاء برگ درخواست تعویض شناسنامه( فرم شماره 1 ) و دریافت شناسنامه جدید اقدام نمایند.

 • 1- اشخاص 18 سال به بالا
 • 2- افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند
 • 3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال
 • 4- مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدر طفل باشد با ارائه شناسنامه خود
 • 5- سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستندکه سمت او احراز گردیده باشد

 مدارک مورد نیاز
تعویض شناسنامه نمونه جدید مستعمل

 • 1. اصل شناسنامه.
 • 2. سه قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید ( برای اشخاص 15 سال به بالا )
 • 3. پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری.
 • 4. چنانچه شناسنامه ای که جهت تعویض ارائه می شود فاقد عکس باشد ارائه اصل مدارک معتبر عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می‌باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوایر دولتی باذکر مشخصات سجلی ) الزامی است .

- چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند4 باشد از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی، درخواست تأیید عکس خواهد شد .

- کارمندان دولت و یا کسبه(با جواز کسب) می توانند نسبت به تآیید هویت در ظهر عکسهای دارنده شناسنامه اقدام نمایند.

 


 نحوه مراجعه
به دفاتر پیشخوان مراجعه شود.

ضمناٌ درخواست تعویض شناسنامه در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از تنظیم درخواست و آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) نسبت به تعویض و تحویل آن اقدام خواهد شد.

 

 

فرم اظهارنامه درخواست صدور شناسنامه المثنی ناشی از فقدان


تغرفه انجام خدمت :مطابق تعرفه ریال
شماره پیامک یا کد دستوری :
شماره تلفن گویا :
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.