لوگو هدر سایت
اداره کل ثبت احوال استان گلستان
تغییر زبان به انگلیسی 1402/12/09
خدمات ثبت احوال
>> مسیر جاری : صفحه اصلی » خدمات ثبت احوال « معرفی خدمات »
شناسه خدمت عنوان خدمت شرح خدمت بستر ارائه خدمت
10031091100 صدور شناسنامه مجدد(تعویض و المثنی) آدرس دفاتر پیشخوان پست الکترونیک نمایش تعرفه
10031091101 صدور شناسنامه برای زنان خارجی با همسران ایرانی (مشمولین بند 6 ماده 976 قانون مدنی) پست الکترونیک نمایش تعرفه
10031091102 صدور شناسنامه فرزندان اتباع خارجی بالای 18 سال (مشمولین ماده 979و 980 قانون مدنی) پست الکترونیک نمایش تعرفه
10031091103 صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی(مشمولین ماده واحده) پست الکترونیک نمایش تعرفه
10031091104 صدور شناسنامه اتباع ایرانی پست الکترونیک نمایش تعرفه
10031091105 صدور شناسنامه مشمولین بند 5 ماده 976 قانون مدنی پست الکترونیک نمایش تعرفه
10031091106 صدور شناسنامه برای افراد بالای 18 سال مشمول رای رفع تردید هویت و تابعیت پست الکترونیک نمایش تعرفه
10031090000 صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران پست الکترونیک نمایش تعرفه
شناسه خدمت عنوان خدمت شرح خدمت بستر ارائه خدمت
10031093000 صدور کارت هوشمند ملی  لینک خدمت الکترونیک آدرس دفاتر پیشخوان پست الکترونیک تلفن گویا پیامک و USSD نمایش تعرفه
شناسه خدمت عنوان خدمت شرح خدمت بستر ارائه خدمت
10031092100 رسیدگی به درخواستهای کمیسیون تشخیص سن - اصلاح تاریخ تولد پست الکترونیک نمایش تعرفه
10031092101 تغییر نام خانوادگی  لینک خدمت الکترونیک آدرس دفاتر پیشخوان پست الکترونیک نمایش تعرفه
10031092102 تغییر نام  لینک خدمت الکترونیک آدرس دفاتر پیشخوان پست الکترونیک نمایش تعرفه
10031092104 رسيدگي به درخواست از هیئت حل اختلاف ثبت احوال  لینک خدمت الکترونیک آدرس دفاتر پیشخوان پست الکترونیک نمایش تعرفه
شناسه خدمت عنوان خدمت شرح خدمت بستر ارائه خدمت
10031088100 ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه پست الکترونیک تلفن گویا پیامک و USSD نمایش تعرفه
10031088101 صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور پست الکترونیک نمایش تعرفه
شناسه خدمت عنوان خدمت شرح خدمت بستر ارائه خدمت
10032625000 صدور گواهی تجرد  لینک خدمت الکترونیک پست الکترونیک نمایش تعرفه
شناسه خدمت عنوان خدمت شرح خدمت بستر ارائه خدمت
10031089101 صدور گواهی فوت ایرانیان  لینک خدمت الکترونیک آدرس دفاتر پیشخوان پست الکترونیک نمایش تعرفه
10031089102 صدور گواهی فوت اتباع پست الکترونیک نمایش تعرفه
شناسه خدمت عنوان خدمت شرح خدمت بستر ارائه خدمت
شناسه خدمت عنوان خدمت شرح خدمت بستر ارائه خدمت
10032626000 ثبت تغییر نشانی  لینک خدمت الکترونیک پست الکترونیک نمایش تعرفه
شناسه خدمت عنوان خدمت شرح خدمت بستر ارائه خدمت
10031094100 پاسخ استعلام هویت پست الکترونیک نمایش تعرفه
10031094101 پاسخ به استعلام نشانی افراد پست الکترونیک نمایش تعرفه

راهنما و آموزش
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.