لوگو هدر سایت
اداره کل ثبت احوال استان گلستان
تغییر زبان به انگلیسی 1402/12/09
مدیران کل پیشین ثبت احوال استان گلستان
>> مسیر جاری : صفحه اصلی » درباره ما » مدیران کل پیشین
غلامعلی هزارجریبی
غلامعلی هزارجریبی
: 1377/04/06
: 1378/10/01
غلامرضا امینی
غلامرضا امینی
: 1378/10/01
: 1382/06/26
سیف اله ابوترابی
سیف اله ابوترابی
: 1382/06/26
: 1393/07/05
علی عادلی
علی عادلی
: 1393/07/05
: 1394/10/01
حسن وفایی دیلمی
حسن وفایی دیلمی
: 1394/10/01
: 1396/12/27
ابوبکر دولو
ابوبکر دولو
: 1396/12/27
: 1399/05/14

راهنما و آموزش
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.