کارشناس ثبت احوال کلاله از دفاتر پيشخوان شهرستان كلاله بازدید کرد
5126
کارشناس ثبت احوال کلاله از دفاتر پيشخوان شهرستان كلاله بازدید کرد
كارشناسان اداره ثبت احوال كلاله از دفاتر پيشخوان رسا و وليعصر شهرستان بازديد كردند.

روز شنبه سي ام ارديبهشت ماه سال 1402 كارشناسان ثبت احوال  كلاله جهت پيشبرد و ارتقاء سطح كيفي و كمي مدیران فنی دفاتر پیشخوان ، فرایندهای خدمت را مورد بررسی قرار دادند.

در بازدید از دفاتر پیشخوان اخذ درخواست تعويض شناسنامه ، عكسدار كردن شناسنامه و ثبت نام كارت هوشمند ملی و سایر روندهای خدمت مورد بررسی و توصیه هایی را برای بهبود عملکرد ارائه کردند. 

در ادامه برای رفع مشكلات نکات آموزشی را یادآور شده و دقت در امر خدمت رسانی را متذکر شدند.


راهنما و آموزش
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.