استقرار میز خدمت اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی در مسجد روستای اسلام آباد
4559
استقرار میز خدمت اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی در مسجد روستای اسلام آباد
برابر هماهنگی بعمل آمده با هیأت امنای مسجد روستای اسلام آباد از توابع شهرستان کردکوی ،رییس اداره ثبت احوال کردکوی اقدام استقرار میز خدمت کرد و ضمن تشریح مأموریت های ثبت احوال به ابهامات و سوالات مردم روستای اسلام پاسخ گفت

روز چهارشنبه سی ام شهریور 1401 علی اکبر لشکری رییس و سیدربیع حسینی کارشناس ثبت وقایع حیاتی اداره ثبت احوال شهرستان با مراجعه به روستای اسلام آباد اقدام به استقرار میزخدمت نمود.

برابر هماهنگی بعمل آمده با هیأت امنای مسجد روستای اسلام آباد از توابع شهرستان کردکوی ،رییس اداره ثبت احوال کردکوی اقدام استقرار میز خدمت کرد و ضمن تشریح مأموریت های ثبت احوال به ابهامات و سوالات مردم روستای اسلام پاسخ گفت.

لشکری در دیدار با اهالی روستای اسلام آباد با ارائه راهنمایی، مشکلات سجلی و هویتی مردم را مورد بررسی قرارد داد.

رییس اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی از همکاری شورای روستای اسلام آباد تشکر و قدردانی کرد.

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.