کمیته اجرایی اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی تشکیل جلسه داد
4558
کمیته اجرایی اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی تشکیل جلسه داد
جلسه کمیته اجرایی اداره ثبت احوال کردکوی برگزارگردید

روز چهارشنبه سی ام شهریور 1401 جلسه کمیته اجرایی اداره ثبت احوال کردکوی با حضور رییس و کارکنان اداره برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی رویه های موجود در اداره ، مفاد نامه شماره 30/2/6564 مورخ 1401/6/21 اداره کل که در خصوص ارزیابی هویتی و حقوقی ادارات می باشد تاکیدگردید.

رییس اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی سامانه نرم افزار میز خدمت حضوری (نیما) را مورد تأکید قرار داد و تکمیل دقیق آن را خواستار شد.

وی همچنین در خصوص عدم افشای اطلاعات چه به صورت حضوری و چه تلفنی را یادآور شد و خواستار رعایت دستورالعمل مربوطه شد.

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.