شورای اقامه نماز اداره ثبت احوال شهرستان گالیکش تشکیل جلسه داد
4555
شورای اقامه نماز اداره ثبت احوال شهرستان گالیکش تشکیل جلسه داد
رییس اداره ثبت احوال شهرستان گالیکش به اهمیت نماز اشاره کرد و گفت : نماز از ارکان اصلی مسلمانان است و فرق بین ایمان و کفر نماز است

روز سه شنبه بیست و نهم شهریور 1401 سومین جلسه شورای اقامه نماز ثبت احوال گالیکش با حضور رییس و سایر اعضاء برگزار گردید

سجاد فرامرزی دبیر شورا ضمن قرائت حدیث و روایت از حضرت رسول مکرم اسلام (ص) ، گزارشی از مصوبات و فعالیت های انجام شده ارائه و خواستار همکاری و تعامل همکاران در این زمینه شد

محمد ملکی رییس اداره ثبت احوال شهرستان گالیکش به اهمیت نماز اشاره کرد و گفت : نماز از ارکان اصلی مسلمانان است و فرق بین ایمان و کفر نماز است

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.