اداره کل ثبت احوال استان گلستان در ارزیابی عملکرد 12 ماهه سال 1400 رتبه دوم کشور را کسب کرد
4553
اداره کل ثبت احوال استان گلستان در ارزیابی عملکرد 12 ماهه سال 1400 رتبه دوم کشور را کسب کرد
برابر ارزیابی عملکرد 12 ماهه سال 1400 ، و طبق اعلام معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان ثبت احوال کشور ، مقدار 90.50 درصد اهداف پیش بینی شده برنامه های راهبردی اداره کل ثبت احوال استان گلستان محقق گردید

برابر اعلام معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان ثبت احوال کشور و بر اساس عملکرد 12 ماهه سال 1400 در شاخص ها و فعالیت های راهبردی سازمان ثبت احوال کشور ، اداره کل ثبت احوال استان گلستان رتبه دوم را کسب کرد.

حمیدرضا مطیع مدیرکل ثبت احوال استان گلستان این موفقیت را مرهون تلاش و زحمات کارکنان زحمت کش و خدوم ثبت احوال استان گلستان دانست و از مجموعه کارکنان پرتلاش و ساعی تشکر و قدردانی کرد.

گفتنی برنامه راهبردی سازمان ثبت احوال کشور همه ساله به استان ها ابلاغ و در طول سال ادارات کل ثبت احوال در سطح کشور مورد ارزیابی قرار می گیرند.

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.