جلسه هم اندیشی مدیر کل ، معاونین ، رییس اداره حراست ، رییس اداره امور حقوقی و منتخب رؤسا و معاونین ادارات ثبت احوال شهرستان ها
4549
جلسه هم اندیشی مدیر کل ، معاونین ، رییس اداره حراست ، رییس اداره امور حقوقی و منتخب رؤسا و معاونین ادارات ثبت احوال شهرستان ها
مدیرکل ثبت احوال استان گلستان : پاسخگویی به استعلامات را باید مدیریت کنیم و در این زمینه وابستگی به خودمان را باید کم کنیم

روز پنج شنبه بیست و چهارم شهریور 1401 جلسه هم اندیشی پیرامون استعلامات دستگاه های اجرایی از اداره ثبت احوال با حضور مدیر کل ، معاونین ، رییس اداره حراست ، رییس اداره امور حقوقی و منتخب رؤسا و معاونین ادارات ثبت احوال شهرستان ها برگزار گردید.

حمیدرضا مطیع مدیر کل ثبت احوال استان گلستان اشاره به استعلامات دستگاه های اجرایی کرد و گفت :  پاسخگویی به استعلامات را باید مدیریت کنیم و در این زمینه وابستگی به خودمان را باید کم کنیم

مطیع در ادامه به روش های ادارات در رابطه با استعلامات اشاره کرد و گفت : ضمن اینکه امورات مربوط به استعلامات را مدیریت می کنیم باید روش ها را تغییر دهیم و از ظرفیت ها به نحو احن بهره ببریم.

منتخب رؤسا و معاونین ادارات ثبت احوال شهرستان ها ضمن شمردن استعلامات مختلف، مشکلات آن را مورد اشاره قرار داده و توضیحاتی را ارائه کردند.

در پایان ضمن بررسی روندهای مختلف مقرر شد مواردی را بررسی و راه کارهای مناسب را برای ساماندهی و یک پارچه سازی استعلامات ارائه نمایند.

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.