کارگاه آموزشی معاونین ادارات ثبت احوال استان گلستان برگزار شد
4446
کارگاه آموزشی معاونین ادارات ثبت احوال استان گلستان برگزار شد
کارگاه آموزشی معاونین ادارات ثبت احوال استان گلستان با حضور مدیرکل ، معاون امور اسناد هویتی ، رییس اداره حراست ، رییس اداره امور حقوقی و معاونین امور هویتی ادارات ثبت احوال استان گلستان برگزار گردید

روز یک شنبه بیست و سوم مرداد 1401 کارگاه آموزشی معاونین ادارات ثبت احوال استان گلستان با حضور مدیرکل ، معاون امور اسناد هویتی ، رییس اداره حراست ، رییس اداره امور حقوقی و معاونین ادارات ثبت احوال استان گلستان در سالن شهید هزارجریبی برگزار گردید.

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.