جلسه هم اندیشی دهیاران بخش فندرسک شهرستان رامیان برگزار گردید
4443
جلسه هم اندیشی دهیاران بخش فندرسک شهرستان رامیان برگزار گردید
جلسه هم اندیشی دهیاران بخش فندرسک در محل بخشداری فندرسک با حضور بخشدار بخش فندرسک ، رییس ثبت احوال شهرستان رامیان و دهیاران بخش فندرسک برگزار گردید

جلسه هم اندیشی دهیاران بخش فندرسک در محل بخشداری فندرسک در روز چهارشنبه نوزدهم مرداد 1401 و با حضور نور محمدیان بخشدار بخش فندرسک ، یار مرادی رییس ثبت احوال شهرستان رامیان و دهیاران بخش فندرسک برگزار گردید 

پویا یارمرادی رییس اداره ثبت احوال شهرستان رامیان اشاره به قوانین و دستورالعمل های مربوط به پوشش وقایع حیاتی کرد و خواستار همکاری و اعلام به موقع وقایع حیاتی شد.

یارمرادی اشاره به مسایل هویتی و سجلی کرد و توضیحاتی را عنوان نمود. 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.