اعزام تیم سیار کارت هوشمند ملی در مرکز توانبخشی و مراقبتی سالمندان و معلولین گنبدگاووس
4441
اعزام تیم سیار کارت هوشمند ملی در مرکز توانبخشی و مراقبتی سالمندان و معلولین گنبدگاووس
اعزام تیم سیار در قالب ایستگاه سیار در مرکز توانبخشی و مراقبتی سالمندان و معلولین گنبدکاووس جهت تحویل کارت هوشمندملی به توانخواهان مرکز

روز پنج شنبه سیزدهم مرداد 1401 تیم سیار کارت هوشمند ملی در قالب ایستگاه سیار با حضور در مرکز توانبخشی و مراقبتی سالمندان و معلولین گنبدگاووس نسبت به تحویل کارت هوشمند ملی افراد توانخواهان اقدام کردند.

در حاشیه موضوع تحویل کارت هوشمند ملی سالمندان و معلولین ، معاون فن آوری اطلاعات و آمار جمعیتی ثبت احوال گنبدکاووس ضمن دیدار با مسئول مرکز توانخشی اظهار داشت : ثبت احوال آمادگی خود را جهت همکاری اعلام می نماید

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.