هم اندیشی اداره ثبت احوال رامیان با مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد
4434
هم اندیشی اداره ثبت احوال رامیان با مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد
رییس اداره ثبت احوال شهرستان رامیان با مراجعه به مدیریت آموزش و پرورش ، با مدیر آن دیدار و گفتگو کرد

روز یک شنبه نهم مرداد  1401 رییس اداره ثبت احوال شهرستان رامیان با مراجعه به مدیریت آموزش و پرورش ، با مدیر آن دیدار و گفتگو کرد

پویا یارمرادی رییس اداره ثبت احوال شهرستان رامیان در دیدار با آشکارکلائی مدیر آموزش و پرورش پیرامون عکسدار کردن شناسنامه و اخذ کارت هوشمندملی دانش آموزان مطالبی مطرح و خواستار تعامل و همکاری در این زمینه شد.

در این دیدار اجودانی رییس نهضت سواد آموزی شهرستان رامیان نیز حضور داشت. 

گفتنی است در این دیدار راهکارهای ارائه خدمات هویتی و سجلی به افراد تحت پوشش ارائه و همکاری و تعامل مدنظر قرار گرفت


راهنما و آموزش
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.