راه اندازی ایستگاه صلواتی در اداره ثبت احوال رامیان
4433
راه اندازی ایستگاه صلواتی در اداره ثبت احوال رامیان
راه اندازی ایستگاه صلواتی به مناسبت ماه محرم در اداره ثبت احوال رامیان انجام شد

روز یک شنبه نهم مرداد 1401 و به منظور تکریم مراجعه کنندگان در ایام پر فیض و معنوی محرم ، اداره ثبت احوال رامیان ضمن سیاه پوش کردن اداره ، اقدام به راه اندازی ایستگاه صلواتی کرد.

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.