صدور شناسنامه برای مادر شهید فرامرز سیدکابلی
4429
صدور شناسنامه برای مادر شهید فرامرز سیدکابلی
براساس پی گیری های بعمل آمده و هماهنگی مراجع و با حضور فرماندار شهرستان گالیکش ، شناسنامه مادر شهید فرامرز سیدکابلی تحویل گردید

پنجشنبه ششم مرداد 1401 بر اساس پی گیری های بعمل آمده و هماهنگی با مراجع و با حضور فرماندار شهرستان گالیکش ، شناسنامه مادر شهید فرامرز سیدکابلی تحویل گردید. 

محمد ملکی سرپرست اداره ثبت احوال گفت : بعد از پی گیری ها و موافقت مراجع ذی ربط دستور صدور شناسنامه خانم فاطمه پیری مادر شهید گرانقدر فرامرز سیدکابلی صادر و با حضور فرماندار، معاونین فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی ، بخشدار ، شهردار و سایر مسئولین شهرستانی در روستای میرزاپانگ به وی تحویل گردید.

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.