جلسه کمیته اجرائی و شورای اداری ثبت احوال رامیان
4425
جلسه کمیته اجرائی و شورای اداری ثبت احوال رامیان
جلسه کمیته اجرائی و شورای اداری ثبت احوال رامیان در پارک جنگلی تاشته برگزار گردید

جلسه کمیته اجرائی و شورای اداری  ثبت احوال رامیان مورخ روز دوشنبه سوم مرداد 1401 با حضور رییس و کارکنان ثبت احوال رامیان در پارک جنگلی تاشته برگزار شد

برگزاری جلسه کمیته اجرایی و شورای اداری ثبت احوال رامیان با طرح مطالب مختلف انجام گردید

گفتی است در ادامه کارکنان نظرات و پیشنهادات خود را مطرح و پس از آن در فضایی صمیمانه به گفتگو پرداختند

 

 

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.