مدیر کل ثبت احوال استان گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان آق قلا بازدید کرد
4420
مدیر کل ثبت احوال استان گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان آق قلا بازدید کرد
مدیرکل به همراه رییس اداره حراست و مسئول روابط عمومی ثبت احوال استان گلستان فرایندهای خدمت در اداره ثبت احوال شهرستان آق قلا را مورد بررسی قرار داد

روز یک شنبه دوم مرداد 1401 مدیرکل به همراه رییس اداره حراست و مسئول روابط عمومی ثبت احوال استان گلستان فرایندهای خدمت در اداره ثبت احوال شهرستان آق قلا را مورد بررسی قرار داد

حمیدرضا مطیع مدیرکل ثبت احوال استان گلستان ضمن بررسی فرایندهای خدمت در اداره ثبت احوال شهرستان آق قلا ، با کارکنان آن به صورت چهره به چهره به گفتگو پرداخت و به ابهامات و مشکلات آنان پاسخ گفت. 

محسن بذرافشان رییس اداره حراست در بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان آق قلا توصیه های حراستی را عنوان و تکریم ارباب رجوع را یادآور شد.

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.