گرامی داشت هفته امامت و ولایت در اداره ثبت احوال رامیان
4416
گرامی داشت هفته امامت و ولایت در اداره ثبت احوال رامیان
گرامی داشت هفته امامت و ولایت در اداره ثبت احوال رامیان  با نصب نبر و  و ایستگاه صلواتی  و تکریم  از دو سادات اداره و توزیع شیرینی و شربت ، سخنرانی در زمینه غدیر  و عید قربان انجام شد.

 

 گرامی داشت هفته امامت و ولایت در اداره ثبت احوال رامیان با نصب نبر و و ایستگاه صلواتی و تکریم از دو سادات اداره و توزیع شیرینی و شربت و ایراد سخنرانی در زمینه غدیر خم  و عید قربان انجام شد.

 

 

 

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.