کمیته اجرایی ثبت احوال شهرستان ترکمن تشکیل جلسه داد
4412
کمیته اجرایی ثبت احوال شهرستان ترکمن تشکیل جلسه داد
سید مصطفی طباطبایی رییس اداره ثبت احوال بندر ترکمن : به سامانه سببی و نسبی اشاره کرد و گفت اولویت اصلی ثبت احوال تکمیل پروژه سببی نسبی می باشد

روز چهارشنبه بیست و نهم تیر 1401 جلسه کمیته اجرایی ثبت احوال شهرستان ترکمن با بررسی عملکرد کارکنان در حوزه های مختلف تشکیل جلسه داد و نقاط ضعف و قوت اداره در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

سید مصطفی طباطبایی رییس اداره ثبت احوال بندر ترکمن به سامانه سببی و نسبی اشاره کرد و گفت اولویت اصلی ثبت احوال تکمیل پروژه سببی نسبی می باشد. 

طباطبایی به سامانه نیما که در راستای ارائه میز خدمت طراحی شده لازم است که همکاران خدماتی را که ارائه می دهند در سامانه نیما وارد نمایند همچنین بررسی سامانه ی ای کیو سی هم باید به صورت مستمر انجام پذیرد و ابتدا و انتهای وقت اداری باید تعداد درخواست در سامانه ای کیو سی صفر باشد.

در ادامه خواجه معاون اداره ثبت احوال شهرستان ترکمن مطالبی را در خصوص بند ۳ بخشنامه شماره 1.10028 مورخ 1400/02/19 ارائه کرد و گفت: این بند مبنی بر عدم امکان ممنوعیت ارائه خدمات از اسناد سجلی بنا به درخواست مقامات شبه قضایی نظیر واحدهای تعزیرات حکومتی و شورای حل اختلاف است.

در ادامه در خصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تایید و عدم ابطال این بند از بخشنامه مذکور نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.


راهنما و آموزش
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.