مدیرکل ثبت احوال به مناسبت روز حراست از مجموعه اداره حراست ثبت احوال استان تشکر و قدردانی کرد
4400
مدیرکل ثبت احوال به مناسبت روز حراست از مجموعه اداره حراست ثبت احوال استان تشکر و قدردانی کرد
مدیرکل ثبت احوال استان گلستان ضمن گرامی داشت 22 تیر ماه روز حراست ، از زحمات و تلاش های مجموعه اداره حراست ثبت احوال استان گلستان تشکر و قدردانی کرد

روز پنج شنبه بیست و سوم تیر 1401 مدیرکل در نشستی که به منظور تقدیر و تشکر از مجموعه حراست اداره کل ثبت احوال استان گلستان انجام شد اشاره به سرمایه های مادی و معنوی کرد و از تلاش های اداره حراست قدردانی کرد.

حمیدرضا مطیع مدیرکل ثبت احوال استان گلستان اشاره به سرمایه سازمان ها کرد و گفت : حفظ و حراست از سرمایه های سازمان ها ، نیروی انسانی آن است که حراست در این موضوع موفق عمل کرده و همواره با شناسایی تهدیدها ، فرصت ها و آسیب ها با نظارت مستمر در راستای تعالی سازمانی گام های مؤثری را بر می دارند.

مطیع با تبریک 22 تیر روز حراست، از زحمات و تلاش های خالصانه مجموعه حراست ثبت احوال استان گلستان تشکر و قدردانی کرد.

محسن بذرافشان رییس اداره حراست ثبت احوال گلستان از حسن عنایت مدیرکل تشکر و قدردانی کرد.

 

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.