مدیر کل ثبت احوال استان گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان گمیشان بازدید کرد
4398
مدیر کل ثبت احوال استان گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان گمیشان بازدید کرد
مدیر کل به همراه رییس اداره حراست ثبت احوال استان گلستان با حضور در اداره ثبت احوال شهرستان گمیشان روندهای خدمت در اداره را مورد بررسی قرار داد

روز چهارشنبه بیست و دوم تیر 1401 مدیر کل به همراه رییس اداره حراست ثبت احوال استان گلستان از فرایندهای خدمت در اداره ثبت احوال شهرستان گمیشان بازدید بعمل آورد

حمیدرضا مطیع مدیر کل ثبت احوال استان گلستان در بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان گمیشان گزارش بازرسی کارشناسان اداره کل را مورد بررسی قرار داد و ابهامات و اشکالات اداره را یادآور شد.

مطیع ضمن بررسی فرایندهای خدمت ، آموزش حین کار را ارائه و به ابهامات و اشکالات اداره پاسخ گفت.

مدیر کل ثبت احوال استان گلستان در ادامه با کارکنان به گفتگو پرداخت و توصیه هایی را برای بهبود عملکرد ارائه کرد.

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.