مدیرکل ثبت احوال استان گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان علی آباد کتول بازدید کرد
4373
مدیرکل ثبت احوال استان گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان علی آباد کتول بازدید کرد
مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول ، موضوع آموزش را یادآور شد و ضمن آن نکات آموزشی را برای پیشبرد امور ارائه کرد

روز یک شنبه پنجم تیر 1401 مدیرکل به همراه رییس اداره حراست و مسئول روابط عمومی ثبت احوال استان گلستان، روند خدمات در اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول را مورد بررسی قرار داد. 

مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول ضمن بررسی روند خدمات توصیه هایی را برای بهبود عملکرد ارائه کرد 

در حاشیه بازدید مدیرکل ثبت احوال به صورت چهره به چهره با کارکنان اداره ثبت احوال علی آبادکتول به گفتگو پرداخت و به ابهامات آنان پاسخ گفت

در پایان مدیرکل ثبت احوال استان گلستان طی نشستی صمیمانه با کارکنان اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول نکاتی را متذکر و برای پیشبرد امور به صورت آموزشی مطالبی را ارائه کرد

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.