مدیرکل ثبت احوال استان گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان گنبدکاووس بازدید کرد
4363
مدیرکل ثبت احوال استان گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان گنبدکاووس بازدید کرد
مدیرکل به همراه رییس اداره حراست و مسئول روابط عمومی ثبت احوال استان گلستان، روند خدمات در اداره ثبت احوال شهرستان گنبدکاووس را مورد بررسی قرار داد

روز چهارشنبه یکم تیر 1401 مدیرکل به همراه رییس اداره حراست و مسئول روابط عمومی ثبت احوال استان گلستان، روند خدمات در اداره ثبت احوال شهرستان گنبدکاووس را مورد بررسی قرار داد. 

مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان گنبدکاووس ضمن بررسی روند خدمات توصیه هایی را برای بهبود عملکرد ارائه کرد 

در حاشیه بازدید مدیرکل ثبت احوال به صورت چهره به چهره با کارکنان به گفتگو پرداخت و نیز موارد متقاضیان را مورد بررسی و دستور لازم را صادر نمود

در پایان مدیرکل ثبت احوال استان گلستان طی نشستی صمیمانه با کارکنان اداره ثبت احوال شهرستان گنبدکاووس مطالبی را ارائه و به پرسش های آنان پاسخ گفت

 

 


راهنما و آموزش
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.