کارگاه آموزشی مدیران فنی دفاتر پیشخوان در ثبت احوال استان گلستان
4315
کارگاه آموزشی مدیران فنی دفاتر پیشخوان در ثبت احوال استان گلستان
مدیرکل ثبت احوال استان گلستان : مدیران فنی در دفاتر از حمایت اداره کل ثبت احوال برخوردارند و با دقت و قوت نسبت به انجام امورات اقدام نمایند

روز چهارشنبه چهارم خرداد 1401 کارگاه آموزشی مدیران فنی دفاتر پیشخوان با حضور مدیرکل ، معاونین ، حراست و مدیران فنی در دفاتر پیشخوان غرب استان در سالن اجتماعات شهید هزارجریبی اداره کل برگزار گردید

حمیدرضا مطیع مدیرکل ثبت احوال استان گلستان اشاره به اهداف و مأموریت های ثبت احوال کرد و خواستار دقت در امورات شد.

مطیع برنامه ها و فعالیت های ثبت احوال استان گلستان برشمرد و توضیحاتی را ارائه کرد.

محمود قلیش لی معاون امور اسناد هویتی - علیرضا قره خانی معاون فن آوری اطلاعات و آمار جمعیتی و رییس اداره حراست به طرح موضوع پرداختند و توصیه هایی را برای بهبود عملکرد ارائه کردند.

در ادامه مدیران فنی به طرح سوال و ابهام کردند و معاونین پاسخگوی ابهامات شدند

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.