جلسه هم اندیشی شورای معاونین پیرامون خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی و کارگروه تخصصی فضا و محیط کار
4259
جلسه هم اندیشی شورای معاونین پیرامون خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی و کارگروه تخصصی فضا و محیط کار
با حضور مدیرکل ثبت احوال جلسه هم اندیشی با موضوع دستورالعمل خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی و کارگروه تخصصی فضا و محیط کار برگزار گردید

روز شنبه هفدهم اردیبهشت 1401 جلسه هم اندیشی دستورالعمل ابلاغی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی و کارگروه تخصصی فضا و محیط کار با حضور مدیرکل ، معاونین ، رییس اداره حراست ، منابع انسانی و پشتیبانی و امور حقوقی و کارشناسان در سالن شهید هزارجریبی اداره کل برگزار گردید.

جلسه با قرائت دستورالعمل مربوطه آغاز و حاضرین در جلسه به بیان نکات و پیشنهاد پرداخته و تبادل نظر صورت گرفت. 

در ادامه حمیدرضا مطیع ، مدیرکل ثبت احوال استان گلستان ضمن جمع بندی ، مواردی را برای پی گیری و اقدام ارائه و یادآور شد.

مقرر شد :

- تحلیل موضوعات را پیرامون دستورالعمل خانوار ایرانی و اتباع خارجی ارائه نمایند

- بررسی و گزارش از وضعیت موجود فضا و محیط کار ارائه و اشکالات مرتفع گردد.

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.