برگزاری دوره بازآموزی کارشناسان ثبت وقایع حیاتی ثبت احوال استان گلستان
4240
برگزاری دوره بازآموزی کارشناسان ثبت وقایع حیاتی ثبت احوال استان گلستان
به منظور ارتقای سطح دانش و آگاهی کارشناسان ثبت وقایع حیاتی ثبت احوال استان گلستان دوره بازآموزی به صورت وبینار برگزار گردید

روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت 1401 جلسه بازآموزی کارشناسان ثبت وقایع حیاتی به صورت وبینار و با حضور مدیرکل ، معاون امور اسناد هویتی ، مشاور مدیرکل و کارشناسان ثبت وقایع حیاتی ثبت احوال استان گلستان برگزار گردید

این خبر تکمیل می شود

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.