بازرس استانداری گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی بازدید کرد
4114
بازرس استانداری گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی بازدید کرد
بازرس استانداری گلستان با مراجعه به اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی ضمن بررسی امورات کاری آن، امورات مربوط به پروتکل های بهداشتی را نیز مورد بررسی قرار داد

روز چهارشنبه بیست و نهم دی 1400 بریمانی بازرس استانداری گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی بازدید کرد. 

بازرس استانداری از نحوه استفاده از شیوه نامه های بهداشتی توسط اداره سوالاتی را مطرح و خواستار رعایت کامل آن شد.

وی همچنین بر استفاده از ماسک، مواد ضدعفونی کننده و عدم ارائه خدمات به افراد فاقد ماسک شد. 

علی اکبر لشکری رییس اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی توضیحاتی درخصوص چگونگی رعایت شیوه نامه های بهداشتی را ارائه کرد. 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.