دهیار روستای عرب قاری حاجی به عنوان ثبت یار برتر شهرستان مراوه تپه انتخاب شد
4113
دهیار روستای عرب قاری حاجی به عنوان ثبت یار برتر شهرستان مراوه تپه انتخاب شد
رییس ثبت احوال شهرستان مراوه تپه با دعوت از ایوب دردی دهیار روستای عرب قاری حاجی به عنوان ثبت یار برتر تقدیر کرد

محمد حاجی لی دوجی رییس اداره ثبت احوال مراوه تپه ضمن تقدیر و تشکر از آقای دردی در همکاری با ثبت احوال گفت : ثبت یاران به عنوان یکی از شبکه های اعلام نقش پر رنگی در ثبت وقایع حیاتی در مهلت های مقرر قانونی را دارند لذا خواسته ثبت احوال ارتباط مستمر آنها می باشد.

در این مراسم رییس اداره ثبت احوال شهرستان مراوه تپه با اهداء لوح سپاس از زحمات ثبت یار برتر شهرستان تقدیر و تشکر کرد

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.