از متصدی آرامستان آزادشهر به عنوان ثبت یار برتر شهرستان آزادشهر تقدیر شد
4098
از متصدی آرامستان آزادشهر به عنوان ثبت یار برتر شهرستان آزادشهر تقدیر شد
در هفته ثبت احوال انجام شد: رییس اداره ثبت حوال شهرستان آزادشهر در مراسمی از مجید نعیمی متصدی آرامستان آزادشهر تقدیر کرد

در هفته ثبت احوال رییس اداره ثبت احوال طی مراسمی ازمجید نعیمی متصدی آرامستان آزادشهر تقدیر نمود.

علی رجبلو رییس اداره ثبت احوال آزادشهر جایگاه ثبت یاران را مهم دانست ، و اظهار داشت : ثبت یاران در ثبت به موقع وقایع حیاتی و همکاری با ثبت احوال بسیار نقش پر رنگی دارند. 

در این مراسم رییس اداره ثبت احوال شهرستان آزادشهر با اهداء لوح سپاس از زحمات ثبت یار برتر شهرستان تقدیر و تشکر کرد

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.