حضور شورای شهر نوده خاندوز در اداره ثبت احوال آزادشهر به مناسبت هفته ثبت احوال
4095
حضور شورای شهر نوده خاندوز در اداره ثبت احوال آزادشهر به مناسبت هفته ثبت احوال
در هفته ثبت احوال انجام شد: رییس به همراه اعضای شورای شهر نوده خاندوز با حضور در اداره ثبت احوال آزادشهر ، هفته ثبت احوال را به رییس و کارکنان آن تبریک گفت

رئیس شورای شهر نوده خاندوز به همراه اعضاء شورای شهر با حضور در اداره ثبت احوال آزادشهر ، ضمن تبریک هفته ثبت احوال ، از زحمات رییس و کارکنان اداره ثبت احوال تشکر و قدردانی کرد.

وی بر ادامه همکاری شورای شهر خاندوز با ثبت احوال آزادشهر تاکید نمود.

علی رجبلو رییس اداره ثبت احوال شهرستان آزادشهر ، ضمن تقدیر از حسن عنایت مسئولین شهر خاندوز و کمک آنان در ثبت به موقع وقایع حیاتی ، نسبت به ادامه همکاری با اداره ثبت احوال تاکید کرد

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.