گرامی داشت هفته ثبت احوال در خانه کشتی آزادشهر
4094
گرامی داشت هفته ثبت احوال در خانه کشتی آزادشهر
در هفته ثبت احوال انجام شد: رییس اداره ثبت احوال آزادشهر با حضور در خانه کشتی شهرستان به تشریح فعالیت ها و مأموریت های سازمان ثبت احوال کشور پرداخت

در هفته ثبت احوال رییس اداره ثبت احوال شهرستان آزادشهر با حضور در خانه کشتی ، ضمن خدا قوت به کشتی گیران به تشریح وظایف و ماموریت های سازمان ثبت احوال کشور پرداخت و با کشتی گیران گفتگو کرد.

علی رجبلو رییس اداره ثبت احوال شهرستان آزادشهر بر ضرورت حفاظت و نگهداری از اسناد هویتی ( شناسنامه و کارت هوشمند ملی )تاکید نمود.

گفتنی است، مربیان و کشتی گیران از حضور رییس اداره ثبت احوال آزادشهر تقدیر و تشکر کردند و هفته ثبت احوال را به وی و کارکنان ثبت احوال تبریک گفتند.

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.