از ثبت یاران نمونه شهرستان کردکوی تقدیر شد
4087
از ثبت یاران نمونه شهرستان کردکوی تقدیر شد
به مناسبت هفته ثبت احوال انجام شد : رییس اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی از ثبت یاران نمونه تقدیر کرد

روز پنجم دی ی1400 و به مناسبت هفته ثبت احوال، از ثبت یاران نمونه کردکوی تقدیر شد.

علی اکبر لشکری رییس اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی از ثبت یاران نمونه ذیل تقدیر کرد:

علی تاجیک عضو شورای اسلامی روستای اسلام آباد

خانم سحر نجاتی بهورز روستای چهارده

مجتبی حسینی متصدی گورستان کردکوی

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.