به مناسبت هفته ثبت احوال مسابقه فوتسال کارمندان ثبت احوال استان گلستان
4024
به مناسبت هفته ثبت احوال مسابقه فوتسال کارمندان ثبت احوال استان گلستان
در هفته ثبت احوال انجام شد : مسابقه فوتسال کارمندان ثبت احوال استان گلستان بین دو تیم اداره کل و منتخب ادارات ثبت احوال شرق استان گلستان

روز سه شنبه هفتم دی 1400 و به مناسبت هفته ثبت احوال مسابقه فوتسال کارمندان ثبت احوال استان گلستان برگزار گردید. 

مسابقه فوتسال بین تیم اداره کل ثبت احوال استان و تیم منتخب ادارات ثبت احوال شرق استان گلستان برگزار گردید که در پایان 4 بر 4 ، بازی مساوی تمام شد 

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.