دیدار مدیرکل ثبت احوال با کارکنان اداره کل و اداره ثبت احوال گرگان
4008
دیدار مدیرکل ثبت احوال با کارکنان اداره کل و اداره ثبت احوال گرگان
در هفته ثبت احوال انجام شد: مدیرکل ثبت احوال استان گلستان با کارکنان اداره کل و اداره ثبت احوال گرگان دیدار کرد و روز ملی ثبت احوال را به آنان تبریک گفت

روز دوشنبه ششم دی 1400 و به مناسبت هفته ملی ثبت احوال مدیرکل ثبت احوال استان گلستان ضمن دیدار با کارکنان با تقدیم گل یاس روز ملی ثبت احوال را تبریک گفت و از زحمات و تلاش های آنان تشکر و قدردانی کرد.

اداره کل ثبت احوال استان گلستان

اداره ثبت احوال شهرستان گرگان

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.