سرپرست اداره کل پست استان ضمن مراجعه به ثبت احوال با مدیرکل ثبت احوال دیدار کرد
3980
سرپرست اداره کل پست استان ضمن مراجعه به ثبت احوال با مدیرکل ثبت احوال دیدار کرد
در هفته ثبت احوال انجام شد: به مناسبت سوم دی روز ملی ثبت احوال ( هفته ثبت احوال ) سرپرست اداره کل پست استان ضمن مراجعه به ثبت احوال با مدیرکل ثبت احوال استان گلستان دیدار و گفتگو کرد

روز شنبه چهارم دی 1400 و به مناسبت سوم دی ماه روز ملی سرپرست اداره کل پست استان ضمن مراجعه به ثبت احوال با مدیرکل ثبت احوال دیدار و روز ملی ثبت احوال را تبریک گفت.

ایزد پناه سرپرست اداره کل پست استان گلستان با تبریک روز ملی ثبت احوال از همکاری مجموعه ثبت احوال تشکر و قدردانی کرد. 

حمیدرضا مطیع مدیرکل ثبت احوال استان گلستان از حسن عنایت سرپرست اداره کل پست تشکر کرد و همکاری و تعامل اداره کل پست و ثبت احوال را مثبت ارزیابی نمود. 

 

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.