معاون وزیر و رییس جدید سازمان ثبت احوال کشور منصوب شد
3961
معاون وزیر و رییس جدید سازمان ثبت احوال کشور منصوب شد
«اهتمام به عدالت محوری ، انقلابی گری ، مردم داری ، پاک دستی و فساد ستیزی ، قانونمداری و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» از دیگر جنبه های مورد تاکید در متن حکم انتصاب می باشد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل، صبح امروز ( یک شنبه ، بیست و هشتم آذر 1400 ) وزیر کشور طی حکمی دکتر هاشم کارگر را به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد ، درایت و تجارب ارزنده و مؤثر به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور منصوب می نمایم.»

پیگیری برای تحویل هرچه سریعتر کارت هوشمند ملی ، فراهم سازی تمهیدات لازم برای ثبت رویدادهای حیاتی در مهلت قانونی ، توسعه دولت الکترونیک و افزایش ضریب ایمنی اسناد هویتی ، بهبود مستمر رویه ها و استفاده از فناوری های نوین و روز آمد و مکانیزه نمودن فرآیندهای تولید آمارهای مختلف از جمله مواردی به شمار می رود که در متن این حکم مورد تاکید وزیر کشور قرار گرفته است.

همچنین «اهتمام به عدالت محوری ، انقلابی گری ، مردم داری ، پاک دستی و فساد ستیزی ، قانونمداری و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» از دیگر جنبه های مورد تاکید در متن حکم انتصاب می باشد.

شایان ذکر است دکتر هاشم کارگر پیش تر در سمت معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد کشور مشغول به کار بوده است.

گفتنی مدیرکل به همراه معاونین ثبت احوال استان گلستان به صورت وبینار در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان ثبت احوال کشور حضور داشت.

 

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.