رییس نهضت سواد آموزی شهرستان با حضور در اداره ثبت احوال کلاله با رییس اداره دیدار کرد
3943
رییس نهضت سواد آموزی شهرستان با حضور در اداره ثبت احوال کلاله با رییس اداره دیدار کرد
کاظم میرویسی رییس نهضت سوادآموزی شهرستان به همراه کارشناس مربوطه با حضور در اداره با مهدی سنجه ونلی رییس اداره ثبت احوال کلاله دیدار و گفتگو نمود.

روز یکشنبه چهاردهم آذر 1400  رییس نهضت سوادآموزی شهرستان به همراه کارشناس مربوطه با حضور در اداره ثبت احوال شهرستان کلاله با رییس اداره دیدار و گفتگو کرد. 

مهدی سنجه ونلی رییس اداره ثبت احوال شهرستان کلاله ، ضمن تشکر از حسن توجه رییس نهضت سوادآموزی شهرستان ، اظهار داشت: برای خدمات رسانی بهتر به دانش آموزان و والدین آنها این اداره آمادگی کامل دارد تا مشکلات دانش آموزان حل شود. 

وی در ادامه ضمن یادآوری سن عکسدار کردن و کارت هوشمند ملی، برای دانش آموزان خواستار اطلاع رسانی موضوع شد تا دانش آموزان در آینده دچار مشکل نشوند.

میرویسی رییس نهضت سوادآموزی شهرستان ضمن بیان اهمیت سواد در جامعه خواستار همکاری ثبت احوال در این زمینه شد.

وی از همکاری مجموعه ثبت احوال کلاله قدردانی نمود.

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.