برگزاری جلسه هم اندیشی با مدیریت آموزش پرورش شهرستان رامیان
3940
برگزاری جلسه هم اندیشی با مدیریت آموزش پرورش شهرستان رامیان
جلسه هم اندیشی در خصوص تفاهم کاری در رابطه با پوشش جامعه دانش آموزی توسط ثبت احوال فی ما بین یارمرادی رییس ثبت احوال و کاغذلو مدیر آمورش و پرورش شهرستان رامیان در آموزش و پرورش برگزار شد .

روز شنبه سیزدهم آذر 1400 جلسه در خصوص تفاهم کاری با موضوع پوشش جامعه دانش آموزی توسط ثبت احوال فی ما بین یارمرادی رییس ثبت احوال و کاغذلو مدیر آمورش و پرورش شهرستان رامیان در آموزش و پرورش برگزار شد. 

یارمرادی ضمن تقدیر از حسن توجه مدیر آموزش و پرورش رامیان نسبت به مسئله هویت دانش آموزان و اصالت مدارک و گواهی های صادر شده تاکید نمود و گفت: لازمه این کار را همکاری مدیران مدارس در چارچوب های قانونی اعلام کرد.

در ادامه یارمرادی در خصوص روند اجرای تفاهم نامه اشاره کرد و گفت : برای پیشبرد اهداف باید از ظرفیت تفاهم نامه استفاده کرد.

گفتنی است محمدعلی بای مدیر فنی دفتر پیشخوان نیز در جلسه حضور داشت. 

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.