برگزاری جلسه در خصوص مصرف بهینه حامل های انرژی
3939
برگزاری جلسه در خصوص مصرف بهینه حامل های انرژی
در مورخ 1400/09/13 جلسه ای در خصوص مصرف بهینه حامل های انرژی در اداره ثبت احوال گالیکش برگزار گردید

روز شنبه سیزدهم آذر 1400 جلسه در خصوص روش ها و راهکارهای مصرف بهینه و اصولی حامل های انرژی برگزار گردید 

محمد ملکی سرپرست اداره ثبت احوال شهرستان گالیکش ضمن تاکید بر رعایت الگوهای مصرف اعلام کرد، با توجه به فرارسیدن فصل سرما  و حساسیت مصرف حامل های انرژی علی الخصوص مصرف گاز کلیه همکاران تلاش خود را در خصوص صرفه جویی و مصرف صحیح آن داشته باشند 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.