حضور مدیرکل به همراه رییس اداره حراست و مسئول روابط عمومی در ثبت احوال کلاله
3937
حضور مدیرکل به همراه رییس اداره حراست و مسئول روابط عمومی در ثبت احوال کلاله
در نخستین ساعات کاری روز چهارشنبه مورخ دهم آذر هزار و چهارصد ، حمیدرضا مطیع مدیرکل به همرا رییس حراست و مسئول روابط عمومی ثبت احوال استان گلستان با حضور در اداره ثبت احوال کلاله با رییس و کارکنان اداره دیدار و گفتگو نمود.

روز چهارشنبه دهم آذر 1400 مدیرکل به همراه رییس اداره حراست و مسئول روابط عمومی ثبت احوال استان گلستان با حضور در اداره ثبت احوال شهرستان کلاله ضمن بازدید از فرایندهای خدمت با کارکنان آن به گفتگو پرداخت .

 مهدی سنجه ونلی رییس اداره ثبت احوال شهرستان کلاله گزارش کوتاه از عملکرد اداره ارائه نمود و  از اظهار لطف و  راهنمایی مدیریت محترم تشکر و قدرانی نمود.

 حمیدرضا مطیع مدیرکل ثبت احوال استان گلستان  ضمن یادآوری اهمیت و  نقش ثبت احوال در ثبت وقایع حیاتی و ارائه آمار به دستگاههای مرتبط  متذکر شد باید تمامی کارکنان به وظایف تعریف شده به شکل صحیح  عمل کنند تا این امر محقق شود .

وی همچنین احترام و تکریم به ارباب رجوع را لازمه کار و آنرا نشان از بلوغ فکری سازمان دانست.

 مدیرکل ضمن بررسی روندهای خدمت، در جریان کار و نحوه انجام امور توسط کارشناسان و کارکنان واحدهای مربوطه قرار گرفت.و در خصوص حوزه کاری آنان گفتگو  و  به سوالات آنان پاسخ گفت و برای همه کارکنان آرزوی موفقیت و سربلندی کرد

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.