بازدید رییس اداره ثبت احوال شهرستان گالیکش از روند خدمات ثبت احوال در دفتر پیشخوان
3935
بازدید رییس اداره ثبت احوال شهرستان گالیکش از روند خدمات ثبت احوال در دفتر پیشخوان
محمدملکی سرپرست اداره ثبت احوال گالیکش از دفتر پیشخوان قره محمودلو بازدید کرد

روز سه شنبه نهم آذر  1400 محمدملکی سرپرست اداره ثبت احوال گالیکش از دفتر پیشخوان قره محمودلو بازدید کرد.

ملکی در بازدید از دفتر پیشخوان ، دفاتر درخواست تعویض و المثنی شناسنامه ، تغییرنام و نام خانوادگی و هیات حل اختلاف را مورد بررسی قرار داد .

سرپرست اداره ثبت احوال گالیکش سایر فعالیتهای مرتبط با ثبت احوال را مورد ارزیابی قرار داد و از زحمات مدیرفنی و کاربران تقدیر و تشکر کرد.

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.