اداره کل ثبت احوال استان گلستان موفق به کسب رتبه برتر در ترویج و توسعه فرهنگ نماز در سال 1399 شد
3928
اداره کل ثبت احوال استان گلستان موفق به کسب رتبه برتر در ترویج و توسعه فرهنگ نماز در سال 1399 شد
اداره کل ثبت احوال استان گلستان براساس ارزیابی صورت گرفته در ستاد اقامه نماز استان موفق به کسب رتبه برتر در ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز در سال 1399 شد.

روز پنج شنبه چهارم آذر 1400 در جلسه شورای اقامه نماز استان گلستان ،لوح تقدیر کسب رتبه برتر در ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز در سال 1399 توسط قاسم محمدی مدیرستاد اقامه نماز استان گلستان به مدیرکل ثبت احوال استان تقدیم گردید.

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.