مدیرکل ثبت احوال استان گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول و رامیان بازدید کرد
3899
مدیرکل ثبت احوال استان گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول و رامیان بازدید کرد
مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول و رامیان اظهار داشت : تکریم ارباب رجوع از اولویت های سازمان ثبت احوال می باشد.

روز یک شنبه بیست و سوم آبان 1400 مدیرکل به همراه رییس اداره حراست ثبت احوال استان گلستان با مراجعه به اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول و رامیان فرایندهای خدمت آن را مورد بررسی و با کارکنان به گفتگو پرداخت. 

حمیدرضا مطیع مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در بازدید از  اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول و رامیان تأکید به تکریم ارباب رجوع که از اولویت های سازمان ثبت احوال می باشد کرد و گفت : احترام به مردم و ارائه خدمت مناسب به آنان از وظایف اداری و شرعی کارکنان می باشد. 

مطیع در ادامه توصیه هایی در راستای بهبود عملکرد ارائه و به ابهامات و سوالات کارکنان پاسخ گفت. 

گفتنی است روسای اداره علی آباد کتول و رامیان گزارشی از روند خدمات در اداره را ارائه کردند.  

اداره ثبت احوال علی آبادکتول 

اداره ثبت احوال رامیان 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.