رزمایش خود حفاظتی در اداره کل ثبت احوال استان گلستان
3896
رزمایش خود حفاظتی در اداره کل ثبت احوال استان گلستان
برابر هماهنگی های بعمل آمده رزمایش خودحفاظتی در اداره کل ثبت احوال استان گلستان با همکاری کلیه کارکنان انجام شد

روز چهارشنبه نوزدهم آبان 1400 ، رزمایش خودحفاظتی با هماهنگی قبلی و همکاری کارکنان در اداره کل ثبت احوال استان گلستان برگزار شد. 

به همین منظور سیدحسن علوی سرپرست اداره کل دفتر حوزه استاندار به همراه پاسداران از حوزه بسیج ادارات با مراجعه به اداره کل ثبت احوال ضمن بازدید اداره کل با مدیرکل ثبت احوال دیدار و فرمانده بسیج اداره کل توضیحاتی در خصوص کارکنان ارائه کرد. 

توجیه کارکنان اداره کل توسط رییس اداره حراست ثبت احوال به همراه سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در خصوص خودحفاظتی 

اتاق سرور اداره کل ثبت احوال 

بازدید از ژنراتور

 

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.