کارگاه آموزشی مدیران فنی دفاتر پیشخوان در اداره کل ثبت احوال استان گلستان
3886
کارگاه آموزشی مدیران فنی دفاتر پیشخوان در اداره کل ثبت احوال استان گلستان
مدیرکل ثبت احوال استان گلستان خطاب به مدیران فنی دفاتر پیشخوان : کارها را محکم و با دقت انجام دهید و به دیگران واگذار نکنید.

روز دوشنبه هفدهم آبان 1400 مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در جمع مدیران فنی دفاتر پیشخوان غرب استان و گرگان اظهار داشت : کارها را محکم و با دقت انجام دهید و به دیگران واگذار نکنید.

کارگاه آموزشی مدیران فنی دفاتر پیشخوان با حضور مدیرکل ، معاونین امور اسناد هویتی و فن آوری اطلاعات و آمار جمعیتی و رییس اداره حراست و مدیران فنی دفاتر پیشخوان غرب استان و گرگان در سالن شهید هزارجریبی اداره کل برگزار گردید.

حمیدرضا مطیع مدیرکل ثبت احوال استان گلستان گفت: تکریم مراجعین از اولویت های ثبت احوال استان است ، لذا ضمن احترام به آنان، کارها با دقت و محکم انجام شود و به دیگران واگذار نشود .

مطیع در ادامه به نکات کارشناسی امورات پرداخت و توضیحات را ارائه نمود.

محمود قلیش لی معاون امور اسناد هویتی و علیرضا قره خانی معاون فن آوری اطلاعات و آمار جمعیتی و محسن بذرافشان رییس اداره حراست نکاتی را در حوزه های تخصصی ارائه و به ابهامات و سوالات مدیران فنی دفاتر پاسخ گفتند.

گفتنی است چهار نفر از مدیران فنی دفاتر پیشخوان به تشریح موضوعات تغییر نام خانوادگی ؛ درخواست تعویض و فقدان شناسنامه ؛  تغییر نام ؛ درخواست کارت هوشمند ملی پرداختند و در ادامه توسط دیگر مدیران فنی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.